+46707526887 +491601860740

Interaktiv kurs online

FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE

förbättra din och ditt teams kommunikation

Hållbart och framgångsrikt samarbete är A och O för att skapa fungerande arbetsplatser, oavsett om ni befinner er under samma tak eller inte. Med gott samarbete lägger ni grund för en god och trivsam kultur, men goda relationer är också en förutsättning för att driva er affär framåt.

Värför ska du gå kursen?

Målet med utbildningen är att öka din förståelse för konflikter och deras uppkomst, akuta lösning och långsiktiga förebyggande. Utifrån beforskade teorier samt genom välbeprövade modeller och metoder, tar vi tillsammans fram lösningar och arbetssätt som hjälper dig att samarbeta och nå målsättningar på ett framgångsrikt sätt.

Du som deltagare erbjuds också möjlighet att utforska ditt beteende- och samarbetsmönster genom LIFO – ett verktyg som visar hur dina handlingar, avsikter och dess effekt går ihop. Både när allt fungerar som det ska och när du känner stress eller påfrestning i dina relationer.

Du ökar din kompetens även genom att träna att använda olika metoder och verktyg samt skapa en personlig handlingsplan för verkliga åtgärder. 

HUR? 

Kursen hålls i form av diggitala workshops då alla deltagare ser och hör varandra. Teori varvas med praktik då vi arbetar i små grupper (max 4 pers.) och ger återkoppling i hela gruppen (max 16 pers.)

Utbildningen är fördelad på  2 halvdagar samt ett uppföljningstillfälle (2 timmar), sammanlagt 10 timmar.  Utvecklande hemuppgifter tillkommer.

Kursen kan genomföras internt hos företag och organisationer med anpassning till frågeställningar som är aktuella för er.

“För mig har Framgångsrikt samarbete hjälpt både professionellt och privat att skapa bättre relationer med andra människor genom olika verktyg. Den har givit mig insikt om och verktyg till  att det är jag som bestämmer hur relationen till andra människor i olika situationer i livet och arbetet skall se ut, beroende på hur jag bemöter dem.
Denna form av kurs (interaktivt online) är att rekommendera då man har möjlighet att gå kursen och tappar då inte så mycket tid med frånvaro från det dagliga arbetet. Det har fungerat väldigt bra för min del både tekniskt och praktiskt.”

Eva-Lotta Andersson, Saab Group

För vem? 

Denna utbildning riktar sig till dig som är

  • Ledare eller chef.

  • Verkasmahetens nyckelperson som behöver och vill öka din kompetens inom samarbetsprocesser.
  • Medarbetare och som ofta möter kunder i kundtjänstsammanhang.

NÄR? 

DATUM

Onsdag 6 april 2022
Onsdag  13 april 2021

TID
13:00 – 17.00 båda tillfällen

PRIS

4.900 kr ex moms

Kontaktformulär