+46707526887 +491601860740

Vi genomför eller hjälper dig att förbereda

DIGITALA OCH HYBRIDMÖTEN,

GRUPPUTVECKLING,

INTERAKTIVA KURSER .

Kontakta oss om du vill utveckla

Digitalt Ledarskap

virtuella team

utbildning online

så här tycker våra kunder

Som pappa till och ansvarig för StyrelseAkademiens utbildningar under tiotalet år vill jag påstå att Inna utvecklat lärandet via nätet till en profession för sig. Deltagarna i hennes digitala kurser är från början engagerade i lärandet med hjälp av interaktiva, anpassade till online, metoder samt stöd av handledaren.

Med hennes hjälp har vi på StyrelseAkademin fått flygande start till att ställa om online. Hon är en lyhörd person som man gärna samarbetar med.”

Christer Ridström

Våra behov online

Dialog är nyckelordet

Våra behov av att samarbeta är mycket större än möjligheterna att träffas fysiskt.

Idag kan vi se och höra varandra online, växla mellan arbete i par, små grupper och med hela personalstyrkan under ett och samma möte. Vi kan nu mäta deltagarnas opinioner genom Polls och se sammanställningar inom några minuter.

Det är nu slut på ineffektiv envägs kommunikation online, då man endast kör presentationer. Istället diskuterar vi och tar gemensamma beslut om nya lösningar och målsättningar. Med lite träning läser vi av även icke-verbala signaler som väcker känslor, trots att vi sitter vid varsin skärm. Nya samarbeten startas, nya arbetsrelationer inleds. Tillsammans skapar vi framtiden och framgång. Dialog är nyckelordet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa nya kursen, erbjudanden och spännande nyheter.

Vi erbjuder coaching om att tänka interaktivt online

Under coachingen så går vi bland annat igenom hur man skapar möten som bidrar till bättre resultat, planera online-uppföljning av en fysisk insats som tillexempel strategimöte, grupputveckling med mer och vad du kan göra för att få fler nyfikna och engagerade deltagare onine!

Anmäl dig till

våra populära kurser om att leda digitalt eller i hybrida miljöer

kommunikation och samarbete

Tydlighet + trygghet

Vi skapar och genomför öppna och interna online utbildningar, workshoppar och möten med fokus på din och ditt teams kommunikation.

Vi lär ut effektiva kommunikationsverktyg som ni  tränar på att använda under våra workshoppar.
Så att ni står fullt rustade  inför era kommunikativa utmaningar och kan vända eventuella intressemotsättningar till kreativa lösningar. 

Resultatet blir tydlighet och trygghet, vilket gör att era teammedlemmar drar åt samma håll och ni når era mål effektivt. 

Träning

i att framgångsrikt använda effektiva kommunikationsverktyg

Individuell

online coachning med syftet att du får förväntat resultat i dina kommunikativa situationer

utbildningar

om effektiv kommunikation som skapar tydlighet och trygghet

grupputveckling

utifrån gruppens konkreta utmaningar med syftet att öka samarbetsförmågan 

MILJÖVÄNLIG, DEMOKRATISKT TILLGÄNGLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV

Viktigt på Riktigt

Jag har haft förkärlek till online möten från första minuten då jag deltog i ett interaktivt webbinarium för sju år sedan.

Insikten om att det går att skapa produktiva och fokuserade möten och kurser online har sedan dess inspirerat mig, främst tack vare möjligheten att enkelt definiera deltagarnas behov individuellt där och då samt kunna skapa en dialog som bygger på behoven, inte ståndpunkter.

Nu vill jag och mina kollegor underlätta för dig att genomföra utvecklingsinsatser online då resultat matchar de fysiska träffarna, om inte överträffar dem.

Hoppas att du är nyfiken. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte. Väl mött online!

Inna Saxe,
VD och grundare

Kontaktformulär