Våra interaktiva kurser för ledare består av

workshops online

interaktiva online-kurser, online-möten för lärande och reflektion, workshopar online

Kärt barn har många namn

Vi använder alla tekniska möjligheter flitigt med ett enda syfte: att låta deltagarna påverka processen genom aktiva input och utifrån sina behov.

Vi skapar förutsättningar för detta genom att följa de senaste forskningsrönen: allt utbildningsmaterial i skickas förväg, och när vi väl möts så får du som deltagare stöd, rådgivning samt utrymme till att bolla idéer, skapa strategier och reflektera över utgångsläget. 
Individuellt, i par, små grupper.

Vi ser till att du som deltagare får konkreta tips och en anpassad just för din situation planering. Syftet är att du omedelbart kan tillämpa de nyvunna kunskaperna till din praktik. 

Nivå 1

Kom igång med Zoom. Testa olika verktyg som engagerar dina deltagare. Få kunskaper om hur du skapar givande digitala möten 

Nivå 2

För dig som är bekant med Zoom och självständigt vill genomföra interaktiv utbildning, process- eller handledning online.  

Nivå 3

För dig som har flera erfarenheter av att självständigt utbilda grupper online och vill få nya idéer, infallsvinklar och fler tips.