+46707526887 +491601860740

praktisk kurs - tre digitala workshops

kommunikativt ledraskap i digitala och hybridA möten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta till vara på fördelar och kringgå nackdelar!

Välkommen till en utbildning i tre delar för dig som vill leda digitala och/eller hybrida möten på ett inkluderande och effektivt sätt! Möten som ger resultat och tydlighet både i uppgift- och relationsorienterade processer.

Kursen riktar sig till dig som eftersträvar medarbetarnas delaktighet, delat ansvar och ömsesidigt stöd i samarbete mot uppsatta mål.

Vi erbjuder tre intensiva halvdagar där du får kunskaper om bästa praxis i detta samt praktiska verktyg som du prövar på under kurstillfällen och även mellan träffarna, i form av hemläxor. Du får även träning på utmanande situationer med feedback från kursledarna.

Kursen erbjuds även internt och anpassas efter behov.

Fyll i kontaktformulär längst ner!

Del 1

Leda grupper digitalt.

26 Januari 2022 kl. 8.30 -12.00.
Max 16 personer. Ur innehållet:
 • Introduktion till planering av ett digitalt möte.
 • Ditt kommunikativa ledarskap, dina styrkor och utvecklingsområden.
 • Den digitala mötesledare– roll och ansvar.
 • Interaktivitet – hur skapa dialog med medarbetarna.
 • Hur bjuda in medarbetarna till att ta gemensamt ansvar för mötet.
 • Att hantera tystnaden i det virtuella rummet: olika sorters tystnad – olika verktyg.
 • Hur bygga upp relationer genom rutan (på distans).
 • Att läsa av andras kroppsspråk. Använda eget kroppsspråk för att förmedla budskapet och engagera för frågor. 
 • Metoder och mallar – som till exempel det optimala digitala mötet, en ledares kommunikationsverktygslåda, en samling av  interaktiva övningar.

Del 2

Lär dig tekniken för att skapa interaktivitet

2:a februari 2022 kl. 8.30 -12.00 eller kl. 13.00 – 16.30.
Max 8 personer. Ur innehållet:

 • Den ”okända” och ”osäkra” tekniken och dennes påverkan på trygghetskänsla. Hur hantera?

   

 • Du blir tilldelad host-funktionerna och testar leda mötet med andra deltagare: indelning i små grupper, besök i de olika grupperna, användning Power Point och Whiteboard. Hantering av deltagarnas funktioner i det virtuella rummet.  Tips och feedback till dig efter ditt test.

   

 • Den tekniska processen: inställningar i systemet, schemaläggning av utbildningstillfälle med säkerhet i fokus; rapporter (deltagarlista, chatt, Whiteboard, Polls, inspelning).

   

 • Tips och trix : att välja tekniska verktyg utifrån syftet med möte.

   

 • Dokumentation och guider i att använda tekniska verktyg.


              

I kursgenomförandet medverkar Per Callermo, socionom, leg psykoterapeut med 15 års chefserfarenhet. 

 Jobbar på Kammarkollegiet och Arvsfonden.

del 3

Leda hybridmöten

9:e februari 2022 kl. 8.30 -10.30.
Max 16 personer.  Ur innehållet:

 • Den nya rollen med nya krav: se till att alla deltagare engageras i ett och samma möte.
 • Förberedelsearbete kopplat till antal deltagare IRL resp. digitalt, ev. delat ledarskap med olika ansvarsområden
 • Skapa samma förutsättningar till IRL och digitala deltagare: förhållningssätt, metoder samt tekniska verktyg.
 • Tips för framgång och typiska fallgropar.
 • Plan B – vad gör vi om…
 • Metoder, mallar och guider – som till exempel det optimala hybridmötet,  mötesledarens olika roller och ansvar, tekniska “måsten”.


Pris för alla tre delar: 8800:- exkl. moms

Kontaktformulär