+46707526887 +491601860740

praktisk kurs - tre digitala workshops

kommunikativt ledraskap i digitala och hybridA möten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta till vara på fördelar och kringgå nackdelar!

Välkommen till en utbildning bestående av tre block för dig som vill leda digitala och/eller hybrida möten på ett inkluderande och effektivt sätt!
Möten som ger resultat och tydlighet både i uppgift- och relationsorienterade processer.

Du väljer vilka block du vill gå.

Kursen riktar sig till dig som eftersträvar medarbetarnas delaktighet, delat ansvar och ömsesidigt stöd i samarbete mot uppsatta mål.

Vi erbjuder tre intensiva halvdagar där du får kunskaper om bästa praxis i detta samt praktiska verktyg som du prövar under kurstillfällen och även efter träffarna, i form av hemläxor. Efter genomförda hemläxor får du feedback, tips och svar på dina eventuella frågor  från kursledarna.

Kursen erbjuds även internt och anpassas efter behov.

Boka alla tre block samtidigt längst ner

Pris för ett block 3 500:-

Pris för hela kursen, alla tre block 8 800:-

Moms 25 % tillkommer.

Block 1

Leda grupper digitalt.

Tisdag 31 maj 2022 kl. 8.30 -12.00.
Max 16 personer. Ur innehållet:
 • Introduktion till planering av ett digitalt möte.
 • Ditt kommunikativa ledarskap, dina styrkor och utvecklingsområden.
 • Den digitala mötesledare– roll och ansvar.
 • Interaktivitet – hur skapa dialog med medarbetarna.
 • Hur bjuda in medarbetarna till att ta gemensamt ansvar för mötet.
 • Att hantera tystnaden i det virtuella rummet: olika sorters tystnad – olika verktyg.
 • Hur bygga upp relationer genom rutan (på distans).
 • Att läsa av andras kroppsspråk. Använda eget kroppsspråk för att förmedla budskapet och engagera för frågor. 
 • Metoder och mallar – som till exempel det optimala digitala mötet, en ledares kommunikationsverktygslåda, en samling av  interaktiva övningar.

Boka alla tre block samtidigt längst ner

Pris för ett block 3 500:-

Pris för hela kursen, alla tre block 8 800:-

Moms 25 % tillkommer.

Block 2

Leda hybridmöten

Torsdag 2 juni 2022 kl. 8.30 -10.30.
Max 16 personer.  Ur innehållet:

 • Den nya rollen med nya krav: se till att alla deltagare engageras i ett och samma möte.
 • Förberedelsearbete kopplat till antal deltagare IRL resp. digitalt, ev. delat ledarskap med olika ansvarsområden
 • Skapa samma förutsättningar till IRL och digitala deltagare: förhållningssätt, metoder samt tekniska verktyg.
 • Tips för framgång och typiska fallgropar.
 • Plan B – vad gör vi om…
 • Metoder, mallar och guider – som till exempel det optimala hybridmötet,  mötesledarens olika roller och ansvar, tekniska “måsten”.

Boka alla tre block samtidigt längst ner

Pris för ett block 3 500:-

Pris för hela kursen, alla tre block 8 800:-

Moms 25 % tillkommer.

I kursgenomförandet medverkar Per Callermo, socionom, leg psykoterapeut med 15 års chefserfarenhet. 

 Jobbar på Kammarkollegiet och Arvsfonden.

Block 3

Lär dig tekniken för att skapa interaktivitet

Onsdag 1 juni 2022 kl. 8.30 -12.00 eller kl. 13.00 – 16.30.
Max 8 personer. Ur innehållet:

 • Den ”okända” och ”osäkra” tekniken och dennes påverkan på trygghetskänsla. Hur hantera?
 • Du blir tilldelad host-funktionerna och testar leda mötet med andra deltagare: indelning i små grupper, besök i de olika grupperna, användning Power Point och Whiteboard. Hantering av deltagarnas funktioner i det virtuella rummet.  Tips och feedback till dig efter ditt test.
 • Den tekniska processen: inställningar i systemet, schemaläggning av utbildningstillfälle med säkerhet i fokus; rapporter (deltagarlista, chatt, Whiteboard, Polls, inspelning).
 • Tips och trix : att välja tekniska verktyg utifrån syftet med möte.
 • Dokumentation och guider i att använda tekniska verktyg.

Kontaktformulär