+46707526887 +491601860740

Interaktiv och upplevelsebaserad

GRUPPUTVECKLING KOMMUNICATIONS- TRÄNING ONLINE

lista på “Must have”

När du utvecklar ditt team digitalt

•Relationer är svårare att skapa och underhålla då teamet arbetar digitalt, samtidigt som de är avgörande för resultatet. Planera in tid för relationsbygget. Använd interaktiva metoder för att engagera gruppmedlemmarna.

•In- och utcheckning är ett måste vid varje möte, oavsett om det handlar om arbetsuppgifter eller teamutveckling. Vid incheckningen fokuserar du på personliga frågor och på detta sätt visar du ditt intresse till varje individ. Dessutom får du veta hur gruppmedlemmarna mår (och kan prestera).

•Kameran hos var och en ska vara på.

•Se till att alla kommer till tals.

•Skicka nödvanlig information i förväg (bäst i videoform) för att kunna  avsätta all tid till interaktion när ni möts: frågor och svar om informationen, diskussioner, reflektioner, brainstorming, erfarenhetsutbyte och samverkansinitiativ.

•Återkom ofta till frågan: Är det något vi kan förbättra i vårt interna samarbete? Vilka behov finns?

•Glöm inte ha roligt tillsammans, exempelvis planera en digital AW!

 

Kontakta oss om du vill:

Få tips för utveckling som är anpassade
till just ditt team utifrån era mål

 

få hjälp med att planera och starta upp
en teamutveckling online

anlita oss och genomföra den digitala utvecklingresan tillsammans

kommunikation och samarbete

Tydlighet + trygghet

Vi skapar och genomför öppna och interna online utbildningar, workshoppar och möten med fokus på din och ditt teams kommunikation.

Vi lär ut effektiva kommunikationsverktyg som ni  tränar på att använda under våra workshoppar.
Så att ni står fullt rustade  inför era kommunikativa utmaningar och kan vända eventuella intressemotsättningar till kreativa lösningar. 

Resultatet blir tydlighet och trygghet, vilket gör att era teammedlemmar drar åt samma håll och ni når era mål effektivt. 

Träning

i att framgångsrikt använda effektiva kommunikationsverktyg

Individuell

online coachning med syftet att du får förväntat resultat i dina kommunikativa situationer

utbildningar

om effektiv kommunikation som skapar tydlighet och trygghet

grupputveckling

utifrån gruppens konkreta utmaningar med syftet att öka samarbetsförmågan 

Kontaktformulär