+46707526887 +491601860740

En praktisk workshop utifrån dina behov

TRÄNA SOM HOST I ZOOM!

ta till vara på fördelar och kringgå nackdelar

för att tryggt kunna leda, utbilda och utveckla grupper digitalt på ett interaktivt sätt

TRÄNA som HOST I ZOOM!

En halvdag för dig som vill vidareutveckla dina färdigheter i att interaktivt leda, utveckla och utbilda grupper digitalt. Vi anpassar workshopen utifrån dina kunskaper och behov.

3 december kl. 8.30 -12.00

Max 6 personer. Ur innehållet:

    • Du blir tilldelad host-funktionerna och testar genomföra de moment som just du har behov av, till exempel: dela in andra deltagare i små grupper, besöka de olika grupperna och skicka information till dem, använda Power Point och Whiteboard mm.
    • Du testar hantera  just för dig nya funktioner i det virtuella rummet. Du får tips och feedback  efter ditt test.
    • Vi går igenom den tekniska processen med dina frågor som stödpunkter: inställningar i systemet, schemaläggning av utbildningstillfälle med säkerhet i fokus; rapporter (deltagarlista, chatt, Whiteboard, Polls, inspelning).
    • Vi tittar på den vanligaste felsökningen i samband med uppkoppling av deltagare.
    • Du tar del av den bästa praxis i att tänka digitalt för att få trygga och aktiva deltagare.

Pris:  1900:- exkl. moms              

Kontaktformulär