+46707526887 +491601860740

Utveckla och utbilda grupper digitalt

LÄR DIG VARA HOST I ZOOM!

ta till vara på fördelar och kringgå nackdelar

för att tryggt kunna leda, utbilda och utveckla grupper digitalt på ett interaktivt sätt

LÄR DIG VARA HOST I ZOOM!

En halvdag för dig som självständig ska genomföra interaktiv utbildning, process- eller handledning digitalt. 8 oktober kl. 8.30 -12.00

Max 6 personer. Ur innehållet:

    • Du blir tilldelad host-funktionerna och testar utbilda andra deltagare: indelning i små grupper, besök i de olika grupperna, användning Power Point och Whiteboard.
    • Hantering av deltagarnas funktioner i det virtuella rummet.  Tips och feedback till dig efter ditt test.
    •  Den tekniska processen: inställningar i systemet, schemaläggning av utbildningstillfälle med säkerhet i fokus; rapporter (deltagarlista, chatt, Whiteboard, Polls, inspelning).
    • Den vanligaste felsökningen i samband med uppkoppling av deltagare.
    • Bäst praxis i att tänka digitalt, lägga upp utbildningen online samt få aktiva deltagare.

Pris:  1900:- exkl. moms              

Kontaktformulär