Utbilda online

NYA VERKTYG SOM HJÄLPER ER VERKSAMHET DIGITALT

ta till vara på fördelar och kringgå nackdelar

Effektivt lärande online

Nivå 1

Kom igång med Zoom. Testa olika verktyg som engagerar dina deltagare. Få kunskaper om hur du skapar givande digitala möten 

Nivå 2

För dig som är bekant med Zoom och självständigt vill genomföra interaktiv utbildning, process- eller handledning online.  

Nivå 3

För dig som har flera erfarenheter av att självständigt utbilda grupper online och vill få nya idéer, infallsvinklar och fler tips.

Nivå 1

För nybörjare

Vi skapar nya grupper kontinuerligt. Anmäl ditt intresse längre ner.
 Max 10 personer. Ur innehållet:
 • Introduktion till planering av utbildning online då alla ser och hör varandra.
 •  Basala verktyg att använda under utbildningen: ikoner för audio, video och chatt, dela Power Point samt välja vyer: Speaker/Gallery, Pin Video, Sportlight.
 • Praktiskt: testa uppkopplingen, pröva basala verktyg inkl. visning av Power Point, bli indelad i små grupper och återkomma till den stora gruppen. Frågor, insikter, önskemål.

Pris: 1200.- exkl. moms                 

Nivå 2

Lär dig vara host
för att tryggt kunna leda, utbilda och utveckla grupper online på ett interaktivt sätt! 

En halvdag för dig som självständig ska genomföra interaktiv utbildning, process- eller handledning online. 5 maj kl. 8.30 -12.00

Max 6 personer. Ur innehållet:

 • Du blir tilldelad host-funktionerna och testar utbilda andra deltagare: indelning i små grupper, besök i de olika grupperna, användning Power Point och Whiteboard.
 • Hantering av deltagarnas funktioner i det virtuella rummet.  Tips och feedback till dig efter ditt test.
 •  Den tekniska processen: inställningar i systemet och schemaläggning av utbildningstillfälle med säkerhet i fokus; den vanligaste felsökningen i samband med uppkoppling av deltagare; rapporter (deltagarlista, chatt, Whiteboard, Polls, inspelning).
 • Bäst praxis i att tänka digitalt, lägga upp utbildningen online samt få aktiva deltagare. 

Pris:  1900:- exkl. moms              

Nivå 3

Erfarenhetsutbyte och påfyllnad 

Välkommen till workshop online för erfarenhetsutbyte kring upplevelsebaserat online lärande! Genomförs på ett upplevelsebaserat sätt.  28 maj kl. 8.30 -10.30
Max 16 personer.  Ur innehållet:

 • Testa och reflektera kring några nya upplevelsebaserade metoder.
 • Erfarenhetsutbyte i form av Open Space:
  Vi skapar olika rum/ grupper utifrån deltagarnas frågeställningar. Deltagare själv väljer ett rum/en frågeställning att besöka och kan när som helst gå vidare till andra rum.
 • Sammanställning av bästa erfarenheter, tips och ”must have” för att få engagerade och nöjda deltagare: ta till vara på fördelar och kringgå nackdelar framgångsrikt.

Pris: 600:- exkl. moms

Kontaktformulär