+46707526887 +491601860740

Utbilda online

LÄR DIG VARA HOST!

ta till vara på fördelar och kringgå nackdelar

För att tryggt kunna leda, utbilda och utveckla grupper online på ett interaktivt sätt 

LÄR DIG VARA HOST!

En halvdag för dig som självständig ska genomföra interaktiv utbildning, process- eller handledning online. 3 september kl. 8.30 -12.00

Max 6 personer. Ur innehållet:

    • Du blir tilldelad host-funktionerna och testar utbilda andra deltagare: indelning i små grupper, besök i de olika grupperna, användning Power Point och Whiteboard.
    • Hantering av deltagarnas funktioner i det virtuella rummet.  Tips och feedback till dig efter ditt test.
    •  Den tekniska processen: inställningar i systemet, schemaläggning av utbildningstillfälle med säkerhet i fokus; rapporter (deltagarlista, chatt, Whiteboard, Polls, inspelning).
    • Den vanligaste felsökningen i samband med uppkoppling av deltagare.
    • Bäst praxis i att tänka digitalt, lägga upp utbildningen online samt få aktiva deltagare.

Pris:  1900:- exkl. moms              

Kontaktformulär