Utbilda online

NYA VERKTYG SOM HJÄLPER ER VERKSAMHET DIGITALT

ta till vara på fördelar och kringgå nackdelar

Effektivt lärande online

Nivå 1

Kom igång med Zoom. Testa olika verktyg som engagerar dina deltagare. Få kunskaper om hur du skapar givande digitala möten 

Nivå 2

För dig som är bekant med Zoom och självständigt vill genomföra interaktiv utbildning, process- eller handledning online.  

Nivå 3

För dig som har flera erfarenheter av att självständigt utbilda grupper online och vill få nya idéer, infallsvinklar och fler tips.

Nivå 1

För nybörjare

Vi skapar nya grupper kontinuerligt. Anmäl ditt intresse längre ner.
 Max 10 personer. Ur innehållet:
  • Introduktion till planering av utbildning online då alla ser och hör varandra.
  •  Basala verktyg att använda under utbildningen: ikoner för audio, video och chatt, dela Power Point samt välja vyer: Speaker/Gallery, Pin Video, Sportlight.
  • Praktiskt: testa uppkopplingen, pröva basala verktyg inkl. visning av Power Point, bli indelad i små grupper och återkomma till den stora gruppen. Frågor, insikter, önskemål.

Pris: 1200.- exkl. moms                 

Nivå 2

Lär dig vara host 

En halvdag för dig som självständig ska genomföra interaktiv utbildning, process- eller handledning online. 19 mars kl. 8.30 -12.00

Max 6 personer. Ur innehållet:

  • Du blir tilldelad host-funktionerna och testar utbilda andra deltagare: indelning i små grupper, besök i de olika grupperna, användning Power Point.
  • Hantering av deltagarnas funktioner i det virtuella rummet.  Tips och feedback till dig efter ditt test.
  •  Den tekniska processen: inställningar i systemet och schemaläggning av utbildningstillfälle med säkerhet i fokus; den vanligaste felsökningen i samband med uppkoppling av deltagare; rapporter (deltagarlista, chatt, Whiteboard, Polls, inspelning).
  • Bäst praxis i att tänka digitalt, lägga upp utbildningen online samt få aktiva deltagare. 

Pris:  1900:- exkl. moms              

Nivå 3

Erfarenhetsutbyte och påfyllnad 

Välkommen till workshop online för erfarenhetsutbyte kring upplevelsebaserat online lärande! Genomförs på ett upplevelsebaserat sätt.  11 mars kl. 8.30 -10.30
Max 16 personer.  Ur innehållet:

  • Testa och reflektera kring några upplevelsebaserade metoder.
  • Open Space, kort variant: Vi skapar olika rum/ grupper utifrån deltagarnas frågeställningar. Deltagare själv väljer ett rum/en frågeställning att besöka och kan när som helst gå vidare till andra rum.
  • Sammanställning av bästa erfarenheter, tips och ”must have” för att få engagerade och nöjda deltagare: ta till vara på fördelar och kringgå nackdelar framgångsrikt.

Pris: 600:- exkl. moms

Kontaktformulär