+46707526887 +491601860740

Workshop online om kommunikation kring ditt varumärke

BRAND AUDIT

Har du som ledare hört den här typen av uttalanden i din organisation?

”Det får du prata med dem om!”
”Säljarna lovar mer än vad vi kan hålla”
”Värdegrunden är bara ord”

Workshop online med flera perspektiv

Om du svarar ja på frågan ovan så är du varmt välkommen till vår tvåtimmars Brand Audit Online! Tillsammans gör vi en genomlysning av din organisation och de utmaningar som kan finnas när ni vill samla, ena och engagera alla medarbetare under ert varumärke. Du och dina kollegor kommer att diskutera tillsammans med oss och ledare i andra företag. 

HUR? 

 

  • Du kopplar upp dig genom en länk som du får ca en vecka innan workshopen. Vi startar med en kort presentationsrunda samt att skapa en lista med förväntningar på de två timmarna tillsammans.

     

  • Vi kommer att steg för steg titta på grunder och förutsättningar för en effektiv kommunikation kring ditt företags varumärke. Här varvar vi korta presentationer med grupparbeten och individuell reflektion.
  • Du kommer att ha möjlighet att bolla dina idéer och få feedback i små grupper som består av dina kollegor (om ni är flera) eller ledare från andra företag.
Matz Magnusson, Varumärkeskonsult
Inna Saxe, Kommunikationskonsult

Resultat –
en handlingsplan

Du lämnar oss med ett utkast på en handlingsplan för fortsatt arbete med engagemang av dina medarbetare i ditt företags varumärke för en bättre kundupplevelse.

NÄR? 

Vi startar upp nya grupper kontinuerligt

Torsdagar kl. 08:30 – 10.30

PRIS

960 SEK exkl. moms

Om du har bokat din plats och inte kan delta erbjuds du en plats vid nästa tillfälle (alternativt överlämna din plats till en kollega).
Vi spelar inte in workshops, allt som sägs i det virtuella rummet stannar där. Vi säkerställer detta genom att be om bekräftelse från varje deltagare.
Väl mött online!

Kontaktformulär