Workshop online om

INTERAKTIVA UPPLEVELSEBASERADE ONLINEMETODER

För dig som utbildar och utvecklar grupper online finns idag många möjligheter till att skapa

 

Trygghet, engagemang och resultat hos


dina deltagare

 

För dig som utbildar och utvecklar grupper online finns idag många möjligheter till interaktivitet genom upplevelsebaserade metoder som är anpassade till just online-genomförande.

Under en halvdag får du tio av de metoderna presenterade samtidigt som du testar dem tillsammans med andra deltagare i det virtuella rummet.

Metoderna har fungerat bra i olika sammanhang, utifrån deltagarnas utvärdering. Metoderna passar till Zoom/Teams/GoToTraining och
används för att:

 

 1.     Skapa trygghet hos deltagare innan en kurs/en insats påbörjas bl. a. strax efter uppkopplingen.2.     Genomföra check-in på olika sätt utifrån syftet och tidplanen.3.     Ta fram och dokumentera förväntningar från var och en.

  4.     Analysera gruppens nuläge och/eller kunskapsnivå.

  5.     Engagera deltagarna i din presentation.

  6.     Processleda brainstorming med dokumenterat resultat.

  7.     Skapa förutsättningar för alla att komma till tals: värderingsövningar.

  8.     Göra val och prioritera: beslutsfattande och handlingsplan.

  9.     Motivera till uppföljningstillfällen.

  10.  Få uppriktig feedback på din insats inkl. förbättringsförslag

DATUM:  18 mars 2021

TID:  8.30 -12.00

Pris:  900:-  exkl.moms

Vill du lära dig använda tekniken kopplad till metoderna?

Vi genomför workshops där du tränar på att använda tekniken i en grupp av likasinnade lärare, konsulter och handledare. Du väljer själv nivå på kursen.  Just nu fokuserar vi på Zoom. Om du är intresserad av andra plattformar, skriv till oss genom kontaktformuläret längst ner.

Nivå 1

Kom igång med Zoom. Testa olika verktyg som engagerar dina deltagare. Få kunskaper om hur du skapar givande digitala möten 

Nivå 2

För dig som är bekant med Zoom och självständigt vill genomföra interaktiv utbildning, process- eller handledning online.  

Nivå 3

För dig som har flera erfarenheter av att självständigt utbilda grupper online och vill få nya idéer, infallsvinklar och fler tips.

Kontaktformulär