+46707526887 +491601860740

Leda och Utbilda online

Fler verktyg, Nya möjligheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta till vara på fördelar och kringgå nackdelar

Interaktivt lärande online

Vi genomför workshopar där du tränar på att använda tekniken i en grupp av likasinnade lärare, konsulter och handledare. Du väljer själv vilken nivå på kursen vill du gå.

  Just nu fokuserar vi på Zoom. Interna workshopar genomför vi även i andra plattformar.

Nivå 1

För nybörjare

Vi skapar nya grupper kontinuerligt. Anmäl ditt intresse längre ner.
 Max 10 personer. Ur innehållet:
  • Introduktion till planering av utbildning online då alla ser och hör varandra.
  •  Basala verktyg att använda under utbildningen: ikoner för audio, video och chatt, dela Power Point samt välja vyer: Speaker/Gallery, Pin Video, Sportlight.
  • Praktiskt: testa uppkopplingen, pröva basala verktyg inkl. visning av Power Point, bli indelad i små grupper och återkomma till den stora gruppen. Frågor, insikter, önskemål.

Pris: 1200.- exkl. moms                 

Nivå 2

Lär dig vara host 

En halvdag för dig som självständig ska genomföra interaktiv utbildning, process- eller handledning online. 19 mars kl. 8.30 -12.00
Max 8 personer. Ur innehållet:

  • Varje deltagare blir tilldelad host-funktionerna och testar utbilda andra: uppdelning i små grupper, besök av olika grupper, användning av Whiteboard och Polls. Hantering av deltagarnas funktioner i det virtuella rummet.  Tips och feedback till deltagarna utifrån deras test och frågeställningar.
  •  Den tekniska processen: inställningar i systemet och schemaläggning av utbildningstillfälle med säkerhet i fokus; den vanligaste felsökningen i samband med uppkoppling av deltagare; rapporter (deltagarlista, chatt, Whiteboard, Polls, inspelning).
  • Bäst praxis i att tänka digitalt, lägga upp utbildningen online samt få aktiva deltagare.  Erfarenhetsutbyte i små grupper.


Pris:  1900:- exkl. moms              

Nivå 3

Erfarenhetsutbyte och påfyllnad 

En workshop på två timmar för dig som har flera erfarenheter i att självständigt utbilda/utveckla grupper online.  11 mars kl. 8.30 -10.30
Max 16 personer.  Ur innehållet:

  • Tankesättet bakom effektivt lärande online. Hemligheten i att få engagerade och nöjda deltagare: ta till vara fördelar och kringgå nackdelar framgångsrikt. Cases med goda resultat.
  • Open Space, kort variant: Vi skapar olika grupper utifrån deltagarnas frågeställningar som finns i det virtuella rummet. Deltagare själv väljer ett rum/en frågeställning att besöka och kan när som helst gå vidare till andra rum.
  • Sammanställning av bästa erfarenheter, tips och ”must have”. Avslutningsrunda.


Pris: 600:- exkl. moms

Kontaktformulär